Shabda Sur Ne Sangathe

Season 1 - U/A English

Shabdasur Ne Sangathe Aa Karyakram Ma Gujrat Na Khyatnam Kaviyo Ane Kavitao No Rasthal Che. Gujrat Na prampragat Kavio Ane Hal Na Adhunik Kavio Vishe Pan vat Kari Che Ava Kavio Ma Narsih Mhaeta, Meerabai, Nhanalal, Dalpat Ram, Balmukund Dave, Panna Nayak, Dayaram, Ravindranath Tegore, Manoj Khandheriya, Rajendra Shah, Niranjan Bhagat, Umashankar Joshi, Ramesh Parekh, Dr.Chinu Modi Ane Madhav Ramanuj Tatha Emna Jeva Ketlay Kavio Ne Kavitao Sabhalva Ane Manva Malshe.

Kaviyo Dawara Kevi Kevi Kavitao Lakhi Kaya Daykama Lakhi Ane Temni Jode Amna Jevi Biji Kai Kavitao Lakhayeli Che Te Pan Tamne Alag Alag Gayako Dwara Gai Ne Sundar Rite Swarbadh Karvama Avi Che.

In the Sky - 2022 All Rights Reserved