Sukh Ni Shodh Ma

Season 1 - U/A English

Jivan Ma Apne Kone Mhatva Apvu Na Apvu , Tatha Parmatma Pase Apne Shu Mangvu , Bhagvan Kaya Kaya Rup Ma Avi Ane Darshan Ape Che, Apne Kevu Achran Rakhvu Kevu Na Rakhvu ,Manas Ne Evu Shu Karvu Joiya Jena Thi Ene Santosh Male Athva Man Ni Shudhi Mate Apne Shu Karvu Joiya  Avi Sundar Aradhna Ni Vato Apne Shri Chaitanya Shanghani Ni Jode Sambhalishu . Shri Chaitanya Sanghani Ek Tatva Chintak, Writer Ane Pote Nayab Thesiladar Che . Ane Emna Ghana Pustsko Lakhya Che. Ava Tatva Gnani Pase Apne Sukh Ni Shodh Ma Jaiya

Ganu Badhu Sukh Bagvane Apanane Apu. Evu Sukh Apu Jena Mate Apne Patra Nhaota.Chata Pramatma Ea Daya Kari Ne Aapan Ne Sukh Apu. Apne Ea Parmatma Na Charno Ma Koti Koti Vandan Kariya Chiya

In the Sky - 2022 All Rights Reserved